На фокус

„Развий лидера в себе си“ е книга-компас.

Тя е цялостна методология за личностно и лидерско развитие с художествени похвати. Тя е специално предназначена за талантливи хора, които чувстват, че работата им не ги вдъхновява, но искат да променят това.

„Развий лидера в себе си“ е за всички, които искат да оставят следа след себе си – да бъдат изключителни в това, което правят, докато се наслаждават на процеса от своя труд и затова постигат всичко без нечовешки усилия.

Защото са себе си в най-чистата форма. Тя е за тези, които искат да развият съзнание за собствената си стойност, без да са зависими от мнението на околните за тях . Тъкмо поради това печелят тяхното уважение и са търсени като професионалисти в своята
област. Готови са да изминат пътя към себе си, независимо от препятствията.

Защото нищо половинчато няма да ги удовлетвори.

Научете как да бъдете режисьор и главен герой в собствената си пиеса!

Сцена II – „Визуализирай желанията си

В този епизод ще ти помогна да положиш основата на своята мечта. В предишните 12 епизода те провокирах да се вгледаш дълбоко в себе си отвъд маските на Егото, да откриеш истинската си същност – своя Автентичен Аз. Целта на тези упражнения е да поемеш по пътя, който ще те направи не просто външно успешен, а вътрешно свободен, богат, а щастлив и блажен, защото ще изпитваш истинско удоволствие от това, което правиш на ежедневна база и ще отключи твоите свръхспособности. Ако си пропуснал тази фаза, а направо си прескочил към осъществяване на желанията си, може да се почувстваш разочарован, след като ги постигнеш. Тогава може да разбереш, че всички жертви, които си направил, за да ги удовлетвориш, всъщност не са си стрували усилията. 

Ако все още не си поръчал книгата „Развий лидера в себе си“, можеш да го направиш сега като натиснеш тук. След като я прочетеш, това, което разкривам във видео епизодите, ще добие много повече плът и смисъл, много повече образност и живина чрез историите на героите, за които разказвам в нея. Можеш да откриеш своите таланти, личностен профил, ценности и нужди като последваш посочените връзки по-долу: 

Еп. 8: „Открий талантите си“ 
Еп. 9: „Открий каква личност си“ 
Еп. 10: „Открий ценностите си“ 
Еп. 11: „Открий нуждите си“

В случай че закупиш книгата заедно с четирите въпросника, можеш да се възползваш от специалната ни оферта

„Познай себе си“ – пакетна програма за себепознание

Епизод 12 е последният епизод от Първо действие на пиесата „Развий лидера в себе си“, в която ти си сценарист, режисьор и главен герой в собствената си пиеса. Слушай себе си, вътрешният ти глас е тих и се обажда рядко, но има силата да обърне съдбата ти. След като прочетеш книгата „Развий лидера в себе си“, това, което разкривам във видео епизодите, ще добие много повече плът, повече смисъл, много повече образност и живост чрез историите на героите, за които разказвам в нея. 

В случай, че закупиш сега книгата, заедно с четирите въпросника, можеш да се възползваш от специалната ни оферта 

„Открий нуждите си“ – индивидуална програма за себепознание

Нуждите са онези необходими минимални условия, за да може личността да функционира на по-висшите си нива. Нуждите са общовалидни, а приоритизацията им е строго индивидуална. Ако те не са удовлетворени, човек изразходва цялата си жизнена енергия, за да ги задоволи. За да открите своя път към успеха и щастието, тръгнете на пътешествие обратно към себе си и ще осъзнаете какви незадоволени нужди имате, които ви пречат да разгърнете напълно потенциала си. 

Програмата „Открий нуждите си“ ще ви помогне:
– да осъзнаете кои са незадоволените ви нужди
– да откриете кои са приоритетните ви нужди в момента, които ви пречат да се посветите на мисията си пълноценно
– да осъзнаете дали основният мотиватор да действате са ценностите или незадоволените ви нужди
– да откриете връзката между талантите и нуждите на личността, която сте
– да осъзнаете връзката между страховете и незадоволените си нужди

„Открий ценностите си“ – индивидуална програма за себепознание

Ценностите, това сме ние. Когато базисните ни нужди са посрещнати, ние обикновено изразяваме ценностите си. Това не са нужди. Ако се нуждаем от нещо, то то не е ценност, дори да изглежда по този начин. След като задоволим нуждите си, тази разлика ни става по-ясна. Запомнете, ценностите са това, което правим или как се изразяваме, след като нуждите ни са удовлетворени! 

Програмата „Открий ценностите си“ ще ви помогне:
– да осъзнаете какво е важно за вас и какво ви мотивира да действате
– да откриете дали имате конфликтни ценности, които ви разколебават да действате
– да приоритизирате кои ценности са най-важни за вас
– да разрешите вътрешните си конфликти без да накърнявате изконните за вас ценности
– да проследите кои ценности сменят мястото си на важност според еволюционния етап, в които се намирате

„Открий каква личност си“ – индивидуална програма за себепознание

Вродените таланти са онези качества на личността, които можете да развиете до силна страна. Друг аспект на нашата личност са вродените нагласи, които стоят в основата на психологическия ни тип. Създател на теорията за личностните типове е Карл Юнг. Разглеждайки човешката индивидуалност посредством системно организирана типология, Юнг създава класическа парадигма в психологията. Функциите на съзнанието са Мислене, Чувстване, Интуиция и Възприятие. Според теорията на Карл Юнг, валидирана с инструмента Майерс-Бригс, всички ние се раждаме с определено предразположение:

1. Екстравертност или Интровертност
2. Сетивност или Интуитивност
3. Мислене или Чувстване
4. Оценяване или възприемане

„Открий каква личност си“ е индивидуална програма за себепознание, която се състои от онлайн въпросник за определяне на вашите личностните предпочитания, видеоматериали, с помощта на които ще валидирате вашия тип, получен от попълването на въпросника, както и описание на вашия тип.

„Открий талантите си“ – индивидуална програма за себепознание

Защо е важно да откриете вашите вродени таланти?
1. Те са основният градивен елемент на вашите силни страни.
2. Ще знаете точно какво да развивате с най-висока възвращаемост на вложените усилия в себеразвитие.
3. Те са в сърцевината на Трите кръга на Съвършенство.
4. Силните ви страни са тези, които превръщат работата ви в удоволствие.
5. Те са най-прекият път да постигнете лично майсторство в професията и в живота.

„Открий талантите си“ е индивидуална програма за себепознание, която се състои от видео материали с продължителност един час и половина, попълване на онлайн въпросник за самооценка „Talentspotter“ и получаване на доклад за 5-те най-силно проявени вродени таланти, както и 5-те най-слабо проявени таланти.