На фокус

„Развий лидера в себе си“ е книга-компас.

Тя е цялостна методология за личностно и лидерско развитие с художествени похвати. Тя е специално предназначена за талантливи хора, които чувстват, че работата им не ги вдъхновява, но искат да променят това.

„Развий лидера в себе си“ е за всички, които искат да оставят следа след себе си – да бъдат изключителни в това, което правят, докато се наслаждават на процеса от своя труд и затова постигат всичко без нечовешки усилия.

Защото са себе си в най-чистата форма. Тя е за тези, които искат да развият съзнание за собствената си стойност, без да са зависими от мнението на околните за тях . Тъкмо поради това печелят тяхното уважение и са търсени като професионалисти в своята
област. Готови са да изминат пътя към себе си, независимо от препятствията.

Защото нищо половинчато няма да ги удовлетвори.

Научете как да бъдете режисьор и главен герой в собствената си пиеса!

„Познай себе си“ – пакетна програма за себепознание

Епизод 12 е последният епизод от Първо действие на пиесата „Развий лидера в себе си“, в която ти си сценарист, режисьор и главен герой в собствената си пиеса. Слушай себе си, вътрешният ти глас е тих и се обажда рядко, но има силата да обърне съдбата ти. След като прочетеш книгата „Развий лидера в себе си“, това, което разкривам във видео епизодите, ще добие много повече плът, повече смисъл, много повече образност и живост чрез историите на героите, за които разказвам в нея. 

В случай, че закупиш сега книгата, заедно с четирите въпросника, можеш да се възползваш от специалната ни оферта 

„Открий нуждите си“ – индивидуална програма за себепознание

Нуждите са онези необходими минимални условия, за да може личността да функционира на по-висшите си нива. Нуждите са общовалидни, а приоритизацията им е строго индивидуална. Ако те не са удовлетворени, човек изразходва цялата си жизнена енергия, за да ги задоволи. За да открите своя път към успеха и щастието, тръгнете на пътешествие обратно към себе си и ще осъзнаете какви незадоволени нужди имате, които ви пречат да разгърнете напълно потенциала си. 

Програмата „Открий нуждите си“ ще ви помогне:
– да осъзнаете кои са незадоволените ви нужди
– да откриете кои са приоритетните ви нужди в момента, които ви пречат да се посветите на мисията си пълноценно
– да осъзнаете дали основният мотиватор да действате са ценностите или незадоволените ви нужди
– да откриете връзката между талантите и нуждите на личността, която сте
– да осъзнаете връзката между страховете и незадоволените си нужди

„Открий ценностите си“ – индивидуална програма за себепознание

Ценностите, това сме ние. Когато базисните ни нужди са посрещнати, ние обикновено изразяваме ценностите си. Това не са нужди. Ако се нуждаем от нещо, то то не е ценност, дори да изглежда по този начин. След като задоволим нуждите си, тази разлика ни става по-ясна. Запомнете, ценностите са това, което правим или как се изразяваме, след като нуждите ни са удовлетворени! 

Програмата „Открий ценностите си“ ще ви помогне:
– да осъзнаете какво е важно за вас и какво ви мотивира да действате
– да откриете дали имате конфликтни ценности, които ви разколебават да действате
– да приоритизирате кои ценности са най-важни за вас
– да разрешите вътрешните си конфликти без да накърнявате изконните за вас ценности
– да проследите кои ценности сменят мястото си на важност според еволюционния етап, в които се намирате

„Открий каква личност си“ – индивидуална програма за себепознание

Вродените таланти са онези качества на личността, които можете да развиете до силна страна. Друг аспект на нашата личност са вродените нагласи, които стоят в основата на психологическия ни тип. Създател на теорията за личностните типове е Карл Юнг. Разглеждайки човешката индивидуалност посредством системно организирана типология, Юнг създава класическа парадигма в психологията. Функциите на съзнанието са Мислене, Чувстване, Интуиция и Възприятие. Според теорията на Карл Юнг, валидирана с инструмента Майерс-Бригс, всички ние се раждаме с определено предразположение:

1. Екстравертност или Интровертност
2. Сетивност или Интуитивност
3. Мислене или Чувстване
4. Оценяване или възприемане

„Открий каква личност си“ е индивидуална програма за себепознание, която се състои от онлайн въпросник за определяне на вашите личностните предпочитания, видеоматериали, с помощта на които ще валидирате вашия тип, получен от попълването на въпросника, както и описание на вашия тип.

„Открий талантите си“ – индивидуална програма за себепознание

Защо е важно да откриете вашите вродени таланти?
1. Те са основният градивен елемент на вашите силни страни.
2. Ще знаете точно какво да развивате с най-висока възвращаемост на вложените усилия в себеразвитие.
3. Те са в сърцевината на Трите кръга на Съвършенство.
4. Силните ви страни са тези, които превръщат работата ви в удоволствие.
5. Те са най-прекият път да постигнете лично майсторство в професията и в живота.

„Открий талантите си“ е индивидуална програма за себепознание, която се състои от видео материали с продължителност един час и половина, попълване на онлайн въпросник за самооценка „Talentspotter“ и получаване на доклад за 5-те най-силно проявени вродени таланти, както и 5-те най-слабо проявени таланти. 

Виртуални програми 2023

„ЛИДЕРСТВО ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ“

Кризата изправя всеки бизнес пред изключителни предизвикателства.  Възможността да се изявите като лидер, независимо от мястото ви в служебната йерархия, никога не е била по-благодатна. Лидерството на мениджърския екип е ключ към привличане, развитие и задържане на таланти с най-голям потенциал. Мотивирането и ангажирането на талантите е умение, което се отдава предимно на мениджъри с лидерски умения. На всяко мениджърско ниво, лидерството е нужно повече от всякога.

Програмата „Лидерство за върхови постижения” е предназначена за мениджъри от висше и средно ниво и професионалисти с голям потенциал, които желаят да се подготвят за бъдеща кариера като мениджъри и лидери. Програмата включва 5 модула, всеки от които се състои от 6 сесии по 2 часа в малки групи. Всеки модул продължава 3 седмици по две сесии от 2 часа два пъти седмично. Участниците предварително получават пакет от писмени и видео материали за самоподготовка. Програмата е интерактивна и се провежда дистанционно чрез MS Teams или ZoomВ края на програмата участниците попълват тест за знания, самооценка на развитите компетенции в началото и в края на програмата, а преминалите успешно теста получават сертификат.

МОДУЛ 1 „РАЗВИЙ ЛИДЕРА В СЕБЕ СИ“ 
МОДУЛ 2 „РАЗВИЙ ВИСОКОПРОДУКТИВЕН ЕКИП“
МОДУЛ 3 „МОТИВИРАЙ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ“ 
МОДУЛ 4 „ТРЕНИРАЙ ЕКИПА С КОУЧИНГ“
МОДУЛ 5 „УПРАВЛЯВАЙ ПРОМЯНАТА“ 

„ЕФЕКТИВНИЯТ МЕНИДЖЪР“

Ефективният мениджър е ценен актив за организацията си, за семейството и за самия себе си. Колко пъти сте се чудили дали мениджърската позиция си заслужава силния стрес, огромното количество извънредни часове работа, липсата на кооперативност от колеги, неадекватното понякога поведение на ваши подчинени, непредвидимостта на пазара и още куп други главоболия? Чували сте, че едноминутният мениджър по цял ден е свободен да дава интервюта на търсачи на брилянтни мениджъри, защото знае три хитринки. Е, голяма част от тази притча е валидна и днес, но сега мениджърите трябва да плуват в бурния океан на промените, глобализацията, високите технологии, организационното предприемачество с все по-оскъдно количество таланти. Управлението на разнообразни дейности и задачи изисква съвършенство не само в комуникациите, целеполагането, делегирането и обратната връзка, но и в качеството на взетите решения, умелото им презентиране и успешното преговаряне с таланти на всички нива, вътре и извън компанията. И не на последно място, ефективното управление на времето и стреса чрез доказани техники, които да работят и лично за вас. Знаем всичко това не само от многото литература по темата, а и от множеството проекти и управленски роли, които сме преживявали от първа ръка. 

Искате ли да скъсите трудния път на опита и грешката, през които преминават всички доказали се мениджъри? И да разширите знанията и уменията си по ефективен мениджмънт в чисто практически план? Систематизирано, работещо, поднесено разбираемо „без излишни клишета и кухи теоретични фрази?” Искате ли да усвоите и използвате с вещина могъщите модели на Ефективния мениджър? Да умеете да постигате без много усилия целите си? Да знаете как да създавате мотивираща среда за върхови постижения? 

Програмата „Ефективният мениджър” е предназначена за мениджъри от висше и средно ниво и професионалисти с голям потенциал, които желаят да се подготвят за бъдеща кариера като мениджъри и лидери. Включва 5 модула, всеки от които се състои от 6 сесии по 2 часа в малки групи. Всеки модул продължава 3 седмици по две сесии от 2 часа два пъти седмично. Участниците предварително получават пакет от писмени и видео материали за самоподготовка. Програмата е интерактивна и се провежда дистанционно чрез MS Teams или ZoomВ края на програмата участниците попълват тест за знания, самооценка на развитите компетенции в началото и в края на програмата, а преминалите успешно теста получават сертификат.

МОДУЛ 1 „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО“
МОДУЛ 2 „РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ“
МОДУЛ 3 „ПЕЧЕЛИВШИТЕ ПРЕГОВОРИ“
МОДУЛ 4 „УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО“
МОДУЛ 5 „ПЕЧЕЛИВШЕТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ“